Staparski letač

Ova ljupka rasa golubova je nastala 1878. u mestu Stapar u Bačkoj. Bačka leži u Panonskoj niziji između reka Dunava i Tise. Tokom duge tradicije golubarstva ovde je nastalo 20 rasa golubova. U svakom gradu, u svakom mestu, postoji jedno ili više udruženja odgajivača golubova odnosno sitnih životinja.

Staparski letač

Staparski letači su još do pre 50 godina bili dobri visokoletači, a danas su golubovi za izložbe. Među rasama letača u Bačkoj, staparski letač je najmanji, najživahniji i najtemperamentniji. Glava mu je ravna, sa blago zaobljenim uglovima i visokim čelom. Ima biserne oči, srcasti primerci tamne, sa širokim obočnicama. Kljun je skoro kratak, svetle boje i malo povijen na dole. Vrat srednje dužine povijen unazad, i podrhtava kada se golub uzbudi. Tada naročito istura široke grudi napred. Krila nosi uz kratak rep ili ispod njega. Noge su kratke i neoperjane. Staparski letači se gaje u svim bojama kao jednobojni, srcasti i ogrličasti. Boje su vrlo intenzivne.

Piše:

Josip Pekanović
© 2002.

Josip Pekanović

Ostali članci autora:

Ilirski golub

URL ovog članka:
http://www.sombor.org.yu/clanci/020601.html

Staparski letač

Staparski letač

Publikum


Reklamni prostor za Vas -
markica, banner, flash
ili html stranica u okviru sajta
www.sombor.org.yu!

Obratite nam se za detalje
na e-mail:
katari@eunet.yu