Ilirski golub - arhanđeo

Mesopotamija, oblast između Eufrata i Tigra, je kolevka današnjih domaćih golubova. Tamo je i boravište goluba pećinara (Columba Livia), pretka svih danas poznatih domaćih rasa golubova.

Tamo su živeli Sumeri koji su verovali da su i bogovi živeli sa njima. Ali su kasnije uvređeni ljudskom pohlepom otišli put neba. Od tada ljudski rod pati, boluje, ratuje i prate ga ostale nedaće. Da bi izmolili oproštaj od bogova, Sumeri sagradiše grandioznu vavilonsku kulu, koja je svojim vrhom trebalo da dosegne nebo.

Nažalost nebo je još uvek bilo daleko, pa na vrhu kule izgradiše hram u kome su živeli golubovi. Neki od tih golubova leteli su visoko u nebo, pa su sveštenici zaključili da su golubovi u vezi sa bogovima od kojih mogu doneti poruke. Tako je nastala legenda o svetom golubu, ali tako je nastao i prvi golub visokoletač.

Posle propasti vavilonskog carstva, grupa plemena, preko Male Azije i Trakije, stiže na Balkan. Kasnije ih Grci i Rimljani nazvaše Ilirima. Iliri su sa sobom doneli i starog vavilonskog, svetog goluba, kome su Rimljani kasnije dali ime Columba illyrica - ilirski golub.

The Illyrian Pigeon

Mesopotamia, the land between the rivers Euphrates and Tigris, is among the home regions of today's domestic pigeons breeding. Additionaly, it is the original region of the Rock Dove (Columba livia), the ancestor of all domestic pigeon breeds we know today.

The Sumerians lived there and it was their strong belief that the Gods used to live together with mankind. But later on the Gods became angry about the greed and hatred of mankind and they rose up to the skies. Ever since mankind suffered from diseases, fights, wars and has to deal with other perils. To achieve the remission of their sins from the Gods, the Sumerian people built the enormous Tower of Babylon, which should have reached to the skies.

But the skies were still far away and on top of the tower was built a temple and in the roof of this temple, pigeons were living. Some of these pigeons flew high up to the sky and the priests concluded that the pigeons are in contact with the Gods and could be used as messengers. That was the birth of the legend of a holy pigeon but this was also the birth of the first Highflyer.
After the end of the Babylonian Empire, a group of tribes came, via Asia Minor and Thrakia, into the Balkans. From the Greeks and Romans, later on, these people received a name, the Illyrians. The Illyrians had brought the old Babylonian holy breed with them to their new home.

The Romans carried on the breeding of this breed and gave it a new name, Columba illyrica, Illyrian Pigeon.

Piše:

Josip Pekanović
© 2002.

Josip Pekanović

Ostali članci autora:

Staparski letač

URL ovog članka:
http://www.sombor.org.yu/clanci/020402.html

Ilirski golub

Ilirski golub (Columba illyrica)

Publikum


Reklamni prostor za Vas -
markica, banner, flash
ili html stranica u okviru sajta
www.sombor.org.yu!

Obratite nam se za detalje
na e-mail:
katari@eunet.yu