MAGAZIN | početak | istorija | kultura | veze | PublikumSOS TELEFON

Prvu zaista funkcionalnu službu SOS telefona Sombor je dobio zahvaljujući entuzijazmu članica NVO "Ženska alternativa".

Već više meseci, preko ovog telefona osobe u krizi mogu dobiti psihološke i pravne savete. O radu SOS telefona razgovaramo sa Jasminom Kovačević, psihologom, koja je osmislila i koordinira rad tima stručnjaka na ovom projektu.

- Magazin: Iako ovakvi telefoni nisu novost, šira javnost o njima ipak malo zna. Koje su specifičnosti ovakvih službi?

- JK: SOS telefon kakav je ovaj pokrenut u Somboru, dragoceno je savetodavno sredstvo. U telefonskom kontaktu, možete poveriti svoje brige i poteškoće, podeliti svoje nedoumice, čuti lepu i toplu reč, dobiti stručan savet i pomoć. Telefon omogućuje poverljivost razgovora i diskreciju, priliku da se anonimno iskažu najdublji strahovi i strepnje, da se ispričaju doživljaji koji se inače nikome ne bi saopštili.

Na somborskom SOS telefonu angažovan je čitav tim stručnjaka - psihologa, pedagoga, socijalnih radnika, pravnika, lekara... Svi oni imaju iskustvo u svojoj profesiji, a prošli su i kroz specifičnu obuku koja ih je pripremila za izazove kakve postavlja rad na SOS telefonu.

- Magazin: Vaš projekat je prvobitno bio usmeren na relativno usku ciljnu grupu: žene žrtve nasilja. Ali Vama se javljaju i žene i muškarci i to sa vrlo različitim problemima.

- JK: Prvobitna misija projekta bila je usklađena sa ciljevima NVO "Ženska alternativa", pod čijim okriljem se izvodi projekat. Akcenat je stavljen na psihosocijalnu i pravnu pomoć ugroženim kategorijama stanovništva - pre svega ženama i deci, a zatim i ostalim: omladini, invalidima i hendikepiranima, samohranim roditeljima, porodicama sa gubicima, starim, bolesnim i usamljenima, izbeglicama i raseljenim, žrtvama torture i nasilja, siromašnima...

Oseća se velika potreba u našoj sredini za ovakve načine rada. Došli smo do zaključka da bi najverovatnije bilo potrebno osnovati i druge slične telefonske savetodavne službe, kako bi se bolje profilisao oblik usluga koje se mogu dobiti.

- Magazin: Vaša organizacija je poslednjih meseci organizovala niz javnih tribina, odlično posećenih, sa temama kao što su "Samohrano roditeljstvo", "Devojke i sponzori", "Moderno ropstvo"...

- JK: Organizovali smo deset tribina, na osam aktuelnih tema iz oblasti psihosocijalne i pravne zaštite žena, dece i omladine. Osim edukacije i podsticanja na ličnu aktivnost prisutnih, ove tribine imaju i preventivni karakter. Od marta ove godine organizovaćemo slične tribine i po selima somborske opštine, pošto smatramo da postoji velika potreba stanovništva na selu za ovakvim aktivnostima, a da se do sada na tom planu uradilo veoma malo, ili ni malo.

- Magazin: Tako smo već došli do onoga što pripremate u bliskoj budućnosti. Ko Vam u svemu tome pomaže?

- JK: Projekat SOS telefona u Somboru ima svog donatora. To je švedska organizacija Kvinna till kvinna, koja podržava ženske organizacije čiji je cilj osnaživanje žena i povećanje njihove aktivne društvene participacije. Naravno, svega toga ne bi bilo da nije članica "Ženske alternative" koje svoju radnu i emocioalnu energiju ulažu u ovaj projekat.


  Piše:

 Saša Radojčić

URL ovog članka:
http://www.sombor.org.yu/clanci/020205.html


SOS telefon

SOS telefon - 27321
radnim danom 16-22 h
Publikum