Šta znate o bođošu?

Sombor je grad zelenila, grad drvoreda.

Kao početak urbanizacije može se uzeti 1837. godina, kada je, nakon odlaska Turaka, planski započeto rušenje palisada, zatrpavanje šanaca oko grada i uspostavljanje današnjih prostranih bulevara - četiri venca sa trostrukim i četvorostrukim drvoredima koji i danas okružuju centar grada. Drvoredi su zasađeni još krajem prošlog veka, u doba tadašnjeg gradonačelnika dr Čihaš Benea.

Osnovna vrsta u drvoredima je Celtis Occidentalis (američki koprivić - najviše rasprostranjen oko reke Misisipi), iz familije Ulmaceae, kod nas odomaćen (alohton), u narodu poznat pod imenom bođoš.

Dr Čihaš Bene nije slučajno odabrao baš Celtis Occidentalis za osnovnu vrstu somborskih drvoreda. U borbi protiv ravničarske prašine, biološka svojstva bođoša pokazala su se izuzetno dobro. Prebrodivši prvih 5-6 godina sporog rasta, bođoš izrasta u snažno, robusno stablo moćne krošnje sa grubom, rapavom lisnom masom koja idealno apsorbuje prašinu, buku i gasove. Pokazalo se da ne zahteva naročitu negu i nema veće prohteve prema zemljištu.

Celtis Occidentalis je danas gotovo simbol Sombora. Dominira somborskim drvoredima u kojima je preko 20.000 stabala, od kojih je oko 8.000 bođoša.
Piše:

Svetlana Stojanović, dipl. ing. hortikulture
© 2001.

Green House

URL ovog članka:
http://www.sombor.org.yu/clanci/020101.html

Bođoš

Bođoš (Celtis Occidentalis)

Publikum


Reklamni prostor za Vas -
markica, banner, flash
ili html stranica u okviru sajta
www.sombor.org.yu!

Obratite nam se za detalje
na e-mail:
katari@eunet.yu