Kultura - početakUstanove kulture

Gradski muzej

Gradski muzej počiva na tradicijama Istorijskog društva osnovanog još 1883. Od 27. oktobra 1945. Muzej neprekidno radi kao profesionalna ustanova kulture.

Delatnost Gradskog muzeja u Somboru odvija se kroz nekoliko Odeljenja: Arheološko, Istorijsko, Etnološko, Umetničko, Konzervatorsko-preparatorsko, a od 1995. stara se i o delima savremenih jugoslovenskih umetnika iz Fonda Likovne jeseni. Muzej poseduje vrednu numizmatičku zbirku, a u njegovom sastavu je biblioteka sa više hiljada knjiga i Spomen muzej Batinske bitke na Dunavu.

Gradska biblioteka "Karlo Bijelicki"

Somborska Gradska biblioteka, jedna od najvećih u Vojvodini, osnovana je 1859. i danas ima, u gradu i selima, 18 odeljenja.

Medju zbirkama i fondovima Gradske biblioteke izdvaja se Fond rariteta, sa preko 350 retkih knjiga, Zavičajno odeljenje sa oko 4.000 publikacija, i pojedini legati (Radivoja Dodića, Karolja Vertešija, Petra Konjovića, Danila Grujića, Jakoba Kelca i Smiljke Gengelački-Kurucić).

Biblioteka ima i svoju izdavačku delatnost, sa više edicija ("Golub", "Laza Kostić", "Seme") i časopisom za kulturu "Dometi".

Galerija "Milan Konjović"

Galerija je osnovana 1966. i stara se o legatu koji je Milan Konjović zaveštao svom rodnom gradu i deluje kao centar za izučavanje, obradu i prezentaciju dela Milana Konjovića.

Posetioce ove galerije, koja izlaže dela iz svoje Umetničke zbirke koja obuhvata 1.060 dela Milana Konjovića (ulja, pastela, akvarela, tempera, crteža i tapiserija, dočekuju reči velikog umetnika:

"Slike ove, miljenice moje, sa ljubavlju darujem voljenom gradu, one jedino njemu i pripadaju".

Narodno pozorište

Pozorište u Somboru svečano je otvoreno 25. novembra 1882. i ima jedno od najlepših zdanja u zemlji - moderna pokretna pozornica usklađena je sa stilskim gledalištem sa nešto više od 300 mesta.

Repertoar pozorišta zasnovan je na repertoaru tradicionalnog nacionalnog teatra.

Zahvaljujući brojnim nagradama i atraktivnom repertoaru, danas je ovo jedna od najznačajnijih pozorišnih kuća u Jugoslaviji.

Istorijski arhiv

Arhivska služba u Somboru bila je uspostavljena još 1749. godine i regulisana odredbama Statuta Slobodnog i kraljevskog grada Sombora.

Sa sadašnjom nadležnošću za pet opština (Sombor, Apatin, Kula, Odžaci i Bač), Istorijski arhiv postoji od 1952.

Raspolaže sa vise od 500 fondova arhivske građe na latinskom, nemačkom, mađarskom i srpskom jeziku.

Kulturni centar "Laza Kostić"

Kulturni centar "Laza Kostić" najmlađa je ustanova kulture u Somboru (osnovana 1995). U svojoj galeriji, ostvarila je niz zapaženih izložbi, a pored toga bavi se organizovanjem koncerata, književnih večeri i drugih kulturnih programa.

 

URL ovog članka:
http://www.sombor.org.yu/art/ustanove.html

 

Milan Konjović


Sava Stojkov


Iuventus cantat u Vatikanu

Publikum