Kultura - početakDANI JAPANA

U organizaciji Društva prijateljstva Srbija - Japan Podružnica Sombor i Izdavačke firme publikum
održali su se u periodu od 25. do 28. septembra 2006. godine D a n i J a p a n a

 

25. septembra 2006. godine, ponedeljak

Gradski muzej

Gradski muzej i Podružnica Društva prijateljstva Srbija - Japan,

zajednički su organizovali Bonsai izložbu u okviru Dana Japana i Dana evropske baštine

Nj. E. ambasador Japana gospodin Tadashi Nagai otvara bonsai izložbu

 

27. septembra 2006. godine, sreda

Dom učenika

Otvaranje izložbe japanskih plakata

Čas japanskog jezika - Hiromi Okudaira

Osnove origami veštine

 

28. septembra 2006. godine, četvrtak

Dom učenika

Haiku veče sa promocijom knjige HAIKU grupe autora Davida Kecmana,

Zdenke Feđver, Rosane Dvoržak, Dušana Gladića i Borisava Trajkovića

URL ovog članka:
http://www.sombor.org.yu/art/Dani Japana 2006.html